"ММК Колдоо борбор" Фонду
МедиаСабак
"Медиа-маалыматтык жана санариптик сабаттуулук – XXI кылымдын мугалиминин негизги көндүмдөрү"
Медиалаборатория бул:
Мугалимдер үчүн медиа-маалыматтык сабаттуулук көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган үч күндүк Медиалаборатория.
Иш чаранын максаты:
«ММК Колдоо Борбору» Фонду Медиа Сабак долбоорун амалга ашырып, билим берүү мекемелеринин кызматкерлерин медиа-маалыматтык жана санариптик сабаттуулук боюнча окутуу, ошондой эле бул чөйрөнүн медиа сабаттуу өкүлдөрүнүн тармагын түзүү жолу менен 8 локацияда элдин маалыматтык талабын канааттандырып, сынчыл ойломду өнүктүрүүнү максат кылат.


Медиалаборатория эмнени камтыйт?
Медиа лабораториянын программасы тренингдерди, оюндарды, ММС компоненттери менен көнүгүүлөрдү, сынчыл ойломду, интернет айдыңыздагы коопсуздукту камсыздоону, ошондой эле билим берүүдөгү заманбап санарип куралдарды пайдаланууну иш жүзүндө үйрөнүүнү өзүнө камтыйт.
Медиалабораториянын тренерлери:
Медиа-маалыматтык сабаттуулук боюнча ийгиликтүү жана такшалган серепчилер
Тренерлер
Алмаз
Исманов
PreventionMedia онлайн платформанын башкы редактору, тренер жана медиа суроолор боюнча эксперт
Уланбек Мамбетакунов
Кыргыз билим берүү академиясынын вице-президенти, IT жайылтуу боюнча эксперт, профессор
Тынчтыкбек Досмуратов
Медиа-маалыматтык сабаттуулук боюнча тренер, ОшБББ методикалык бөлүмдүн жетекчиси
Руфат
Эргешов
BBCнин журналисти, тренер жана медиа суроолор боюнча эксперт
Программа
1 КҮН
"Медиа сабаттуулук"
09:00 – 09:30
09:00 – 09:30
Катышуучуларды каттоо / таңкы кофе-брейк
09:30 – 10:00
09:30 – 10:00
Таанышуу. Тренингтин максаттары.

10:00 – 12:30
10:00 – 12:30
Маалымат доору
Медиа деген эмне? Маалымат деген эмне?
Факт жана пикир. Маалыматтын көп түрдүүлүгү.
12:30 – 13:30
12:30 – 13:30
Түшкү тамактануу
13:30 – 16:20
13:30 – 16:20
Google кызматтарынын негизинде контент жаратуу.
Google анкета;
Google сурамжылоо;
Google тест;
Google документ менен иштөө;
Санариптик сабат жана санариптик жаран;

16:20 – 17.00
16:20 – 17.00
Биринчи күндү жыйынтыктоо.
Танапис/Кофе-брейк
Программа
2 КҮН
Сын көз менен ой жүгүртүү / Санариптик сабаттуулук
09:00 – 09:30
09:00 – 09:30
Катышуучуларды каттоо / таңкы кофе-брейк
09:30 – 10:00
09:30 – 10:00
Күтүүлөрдү аныктоо / Күн тартибин жарыялоо

10:00 – 12:30
10:00 – 12:30
Сын көз менен ой жүгүртүү
Постчындык; Пропаганда; Манипуляция; Троллинг;
Кибербуллинг; Фактчек; Маалыматтык согуш.
12:30 – 13:30
12:30 – 13:30
Түшкү тамактануу
13:30 – 16:20
13:30 – 16:20
ММС элементин камтыган сабак иштеп чыгуу үчүн пайдалуу программалар жана колдонмолор
Автордук укук маселелери
16:20 – 17.00
16:20 – 17.00
Экинчи күндү жыйынтыктоо.
Танапис/Кофе-брейк
Программа
3 КҮН
ММС сабактары
09:00 – 09:30
09:00 – 09:30
Катышуучуларды каттоо / таңкы кофе-брейк
09:30 – 10:00
09:30 – 10:00
"МедиаСабак" долбоору тууралуу маалымат

10:00 – 12:30
10:00 – 12:30
ММС сабактары
Индивидуалдуу тапшырма аткаруу;
Тапшырмалардын презентациясы.

12:30 – 13:30
12:30 – 13:30
Түшкү тамактануу
13:30 – 16:20
13:30 – 16:20
Санариптик коопсуздук жана жеке маалыматты башкаруу
Тапшырмалардын презентациясы
16:20 – 17.00
16:20 – 17.00
Үч күндү жыйынтыктоо / Сертификаттарды тапшыруу.
Танапис/Кофе-брейк
Медиалаб Ош 2019
Биздин өнөктөштөр
Биз менен байланышыңыз
+ 996 (707) 11 22 55
mediasabakkg@gmail.com
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website